TOEGENOMEN ONZEKERHEID VRAAGT EEN ONGEBONDEN BEGELEIDING

De aanslepende bancaire crisis, volatiele financiële markten, complexe beleggingsprodukten en mindere returns doen de nood aan degelijk advies inzake uw vermogen toenemen. U neemt eveneens geen genoegen meer met een gestandaardiseerde en produktgedreven aanpak inzake uw beleggingen. In het kader van een verantwoorde risicospreiding hebt u terecht uw vermogen verdeeld over verschillende vermogensbeheerders, maar dit vertroebelt het globaal overzicht over uw vermogen. Ook de steeds toenemende fiscale impact op uw vermogen zowel in als buiten België baart u zorgen. Een ongebonden begeleiding en volledig onafhankelijk advies helpt u deze problemen te weerstaan.