Clares Benchmark Portfolio 31 maart 2015

De Laatste resultaten van de Clares Benchmark Portfolio op datum van 31 maart 2015 zijn beschikbaar voor onze cliënten en prospects. Contacteer ons voor meer informatie.  

Mailen naar info@clares.be

 


TOEGENOMEN ONZEKERHEID VRAAGT EEN ONGEBONDEN BEGELEIDING

De aanslepende bancaire crisis, volatiele financiële markten, complexe beleggingsprodukten en mindere returns doen de nood aan degelijk advies inzake uw vermogen toenemen. U neemt eveneens geen genoegen meer met een gestandaardiseerde en produktgedreven aanpak inzake uw beleggingen. In het kader van een verantwoorde risicospreiding hebt u terecht uw vermogen verdeeld over verschillende vermogensbeheerders, maar dit vertroebelt het globaal overzicht over uw vermogen. Ook de steeds toenemende fiscale impact op uw vermogen zowel in als buiten België baart u zorgen. Een ongebonden begeleiding en volledig onafhankelijk advies helpt u deze problemen te weerstaan.


ONZE DIENSTVERLENING

Steeds meer mensen voelen de toenemende behoefte aan een onafhankelijke adviseur die letterlijk en figuurlijk aan dezelfde kant van de tafel zit. Als onafhankelijke family office willen wij uw familievermogen optimaal beschermen en op een permanent gecontroleerde en veilige manier laten beheren.  Onze werkwijze vermijdt elk mogelijk belangenconflict.

Onze dienstverlening bestaat uit drie hoekstenen die het fundament vormen voor elke degelijke vermogensopvolging:

Aangezien de financiële en fiscaaljuridische invalshoek op uw vermogen niet los van elkaar kunnen worden gezien, werken wij volgens een zeer gestructureerd en stapsgewijs proces.